LZ2KAD

LZ2KAD

До около 1960 ?? Габровски окръг е в състава на Търновски – и дейността на радиоклуба е да създаде и там такива клубове:

LZ2KAD – градски радиоклуб – Габрово

LZ2KAV – самодеен  радиоклуб – Вагонен завод “Андрей Жданов” – Дряново

LZ2KHN – градски радиоклуб – Севлиево

LZ2KAL

Някой някога /преди 1960/ създава самодеен клуб в селото и пуска в експлоатация любителска радиостанция с инициал LZ2KAL.Това вероятно е станало с помоща на окръжния радиоклуб във В.Търново. По спомени на Кирил Илиев LZ2JA , той през 1968/69 години е инструктор по радиоподготовка – спомага за преместването на стария предавател на LZ2KSQ и един концертен приемник в училището на с.Алеково с цел да се възроди дейността на LZ2KAL.Инициативата вероятно е пропаднала по неизвестни причини.

LZ2KPK

На 10.10.1966 няколко души, ентусиазирани млади хора ,поставят началото на
организирано радиолюбителско движение в с. Поликраище.
В една стая, на една частна къща, на площада на селото – Бончо Василев /LZ2AS-sk/,Боян Аджаров/SK/-активист на радиоклуба в Г.Оряховица и Милко Пендов /LZ2UC/, поставят на една маса /взета от читалището/ един преработен концертен приемник “Орфей”,един морзов манипулатор и едно зумерче и “колелото се завърта”.Започва се със слушателска дейност и един кръжок по радиотелеграфия с ученици от местните начални училища /3/. През това време се строи предавателя на бъдещата радиостанция със 100% материали предоставени от Окръжния радиоклуб LZ2KBA с началник Иван Попов/LZ2SA/ и в един студен зимен ден, на 15.01.1968 LZ2KPK излиза в ефир с около 50 вата на едно ГУ50 и Ant VS1AA.

Първия предавател и приемника "Орфей"

Първия предавател и приемника “Орфей”

Приемникът е същия “Орфей”, но по късно е сменен с руския КВ-М и после с
българския “Сигнал”. Вследствие на положителното въздействие сред младежите,
самодейния радиоклуб получава подкрепата на кметството, на училищните ръководства, на обществеността в селото и най-ефективна е финансовата помощ от местното АПК/ТКЗС/.

"Нещо май бубината не е наред..." най-младия оператор на 13 години Румен Сърнов /сега LZ2DD/

“Нещо май бубината не е наред…” най-младия оператор на 13 години Румен Сърнов /сега LZ2DD/

Благодарение на тази помощ върху сградата на АПК-то където се помещава радиостанцията е вдигнато 10м ЖР стълб на който бе построена една 4 елементна антена кубичен квадрат за 14/21 MHz с дължина на бума 9м. За 3,5 Мгхц бе направена една Делта,подготвени бяха материали за направата на 3 елемента бим за 7 Мгхц и 5 елемента квадрат на 28 – но за съжаление последните не бяха осъществени.

LZ2KPK - 4 ele quad 14/21 MHz

LZ2KPK – 4 ele quad 14/21 MHz

Учебната дейност продължава с добри темпове – всяка година има три кръжока – два по телеграфия – за начинаещи и за напреднали и един по радио-засичане “лов на лисици”. Последния върви трудно заради проблемите с материалната база – недостатъчен брой приемници и само един предавател.

Стига се само до участие в окръжни състезания.Броят на операторите постоянно се мени, но има периоди в които броят им достига 15-20 и това довежда до организиране и откриване на втори радиоклуб в селото към Младежкия дом с инициал LZ2KAB.

Радилюбителите-оператори редовно вземат участие във вътрешни републикански и в международни КВ състезания с различен успех, но има и призови места. През 90 години на миналия век дейността на клубовете постепенно замира и след 2000 г. те
официално не съществуват, но остават най-запалените в ефира. Една статистика: към 2010 год. в Поликраище има 9 лични люб. радиостанции с 22 инициала при около 2000 жители.

Радиолюбители от Поликраище

Радиолюбители от Поликраище

По случай 20 годишния юбилей на клуба през 1986 година Поликраище е домакин на IV национална среща на радиолюбителските семейства.

1986

1986

LZ2KSQ

За първоначалното организиране на самодеен клуб в гр.Свищов ,няма никакви сведения или спомени на някого.Това вероятно е станало преди 1960г.,като за начало е използван предавател изработен в Търновския радиоклуб + концертен приемник,които през 1968 са преместени в училището на с.Алеково за да се възроди дейността на LZ2KAL. Малко преди това за LZ2KSQ е бил построен предавател на 3 етажа с ГУ50 и е получен свързочен приемник. С учебната дейност – обучение на ученици от началните класове се е занимавал Тодор Колев /sk/ – по професия учител. С работата на радиостанцията се е занимавал Тодор Колчев LZ2TK/sk/ – професионален радист в БРП , който е използвал полуавтоматичен механичен ключ “виброплекс”.

Стефан Ненков - н-к на шатния клуб след 1970г.

Стефан Ненков – н-к на шатния клуб след 1970г.

В началото на 1970 година радиоклубът на обществени начала в гр. Свищов е обособен като щатен. Годината е използвана за набиране на кадри – хора занимаващи се и желаещи да се занимават с радиолюбителска дейност, оборудване на на зала и кабинет за конструкторска дейност, радиостанция и материали. Есента на 1970 г. е открита и първата учебна година. Обучават се групи по радиотелеграфия, радиоконструиране и подготовка на наборници-свързочници. Впоследствие, с годините обемът на обучаемите се увеличава многократно. Радиостанцията с повиквателен знак LZ2KSQ провежда първите връзки от откриването на клуба.През 1970-72 г. са построени два радиопредавателя – 50 и 250w и един един приемопредавател за SSB. Същият участва в преглед за ТНТМ и завоюва 2 място. През 1974 г. е построен и свързочен център, от където се провеждат КВ и УКВ състезания. През същата година са проведени и първите УКВ връзки чрез отражение от метеорни следи и чрез радиолюбителски спътници. През 1975 г. са открити самодейните клубове в с.Царевец LZ2KCT и в с.Горна Студена. Обучават се групи по радиотелеграфия, радиоконструиране, работи се по обучение на оператори на радиостанция. Ръководители са съответно Димитър Блажев и Илия Желев.

Ангел Гугов LZ1CY ,Илия Кирилов LZ1IKY и Стефан Ненков

Ангел Гугов LZ1CY ,Илия Кирилов LZ1IKY и Стефан Ненков

СПОРТНОСЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
В първите години от създаване на клуба са формирани отбори по скоростна радиотелеграфия, радиомногобой, радиозасичане. Ежегодно се участва в окръжни и републикански състезания.Студентският отбор по скоростна радиотелеграфия и радиомногобой е двукратен републикански шампион. Пионерските отбори по радиотелеграфия са многократни окръжни първенци. Ръководител Тодор Колев /sk/.

Разбор след състезание

Разбор след състезание


КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ
В периода на своето съществуване като щатен клуб,тази дейност се развива със сериозни темпове.

 • 1970 – КВ предавател 50w – Никола Стоянов
 • 1971 – КВ предавател 250w – Стефан Христов
 • 1972 – КВ трансийвър SSB – Стефан Христов
 • 1973 – КВ трансийвър SSB – Божидар Атанасов
 • 1974 – УКВ предавател+конвертор – Стефан Христов
 • 1975 – КВ трансийвър SSB – Петър Ангелов /LZ4PA/
 • 1975 – КВ предавател – Димитър Блажев
 • 1976 – УКВ антени 4х 10 елемента /на 45 м над земята/
 • УКВ усилвател 250 вата
 • КВ антена двоен квадрат + антени за ниските обхвати
 • КВ предавател – Здравко Петков /LZ2BZ/
 • КВ трансийвър SSB – Никола Стоянов
 • УКВ конвертор 432 MHz
 • 1978 – Любителска телевизия SSTV – Петър Ангелов /LZ4PA/
 • 1 KW КВ усилвател – Красимир Лазаров /LZ4SU/
 • Монтирана 5м диаметър параболична антена /432/ със следяща система
 • 1979 – Укв радиостанция 144/432 MHz – Стефан Христов – I-ва награда в реп. преглед на ТНТМ
 • 1982 – КВ трансийвър SSB – Петър Ангелов – I-ва награда в реп. преглед на ТНТМ
 • УКВ антена 16х32 елемента /432/ за ЕМЕ
 • 1984 – 1 KW УКВ усилвател за 432 MHz за ЕМЕ QSO

За периода 1977 – 2000 г. са изработени различни измерителни и помощни апаратури,които са в помощ на цялостната дейност на клуба.След пускането на УКВ ретланслаторите са са построени и преработени множество УКВ приемопредаватели – Красимир Кунев, Петър Сашев, Кирил Стефанов, Атанас Славев.

Илия Кирилов в LZ2KSQ с първия UW3DI

Илия Кирилов в LZ2KSQ с първия UW3DI

 

Петър Ангелов LZ4PA и Илия Кирилов LZ1IKY ,Участват в УКВ състезание на базата

Петър Ангелов LZ4PA и Илия Кирилов LZ1IKY ,Участват в УКВ състезание на базата

Илия Кирилов в LZ2KSQ -UW3DI-II

Илия Кирилов в LZ2KSQ -UW3DI-II

LZ2KSQ opКрасимир Лазаров-сега LZ4SU

LZ2KSQ opКрасимир Лазаров-сега LZ4SU

КВ И УКВ ДЕЙНОСТ

Безспорно, в тази дейност клуба бележи най-големи успехи. Трябва да отдаде дължимото на Илия Кирилов /LZ1IKY/, Иван Павлов, на студентите Златко, Любчо, Стефан, на Петър Ангелов, Красимир Лазаров и много други.

 

Илия Кирилов-сега LZ1IKY

Илия Кирилов-сега LZ1IKY

 • УКВ радиостанцията е лидер в участието си в Републикански състезания. УКВ маратон – Димитър Блажев.
 • Върхов успех е провеждането на първата връзка ЕМЕ на 432 MHz през 1984 година = LZ2KSQ-DL9KR. Впоследствие YU, F, G, SM, PA.
 • Със званието “Майстор на спорта” са удостоени 7 активиста на клуба.
 • Открити и работили 2 клубни радиостанции и 9 лични.
 • От участие в Републикански и Международни състезания, прегледи на ТНТМ, Национални радиоконструкторски изложби Общинския радиоклуб гр.Свищов е завоювал 134 златни, сребърни и бронзови медали. 22 дипломи и междунаародни плакети.

Стефан Христов е началник радиоклуб Свищов по това време.

made by LZ4PA - отличен конструктор и дизайнер

made by LZ4PA – отличен конструктор и дизайнер