Радиоклубовете – място за патриотично възпитание на младежта

На 11 март т. г. във Велико Търно­во се състоя отчетно изборната кон­ференция иа радиоклубовете от окръга. Присъствуваха представители на Ок­ръжния и Градския комитет на Ком­сомола и много радиолюбители.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

В доклада си секретарят на окръж­ния радиоклуб Иван Попов направи равносметка на дейността на клубове­те през отчетния период, като подчер­та повишената им активност по военно-патриотичното възпитание на младежта.
Continue reading

Великият откривател и неговото изобретение

Из “Викам всички” – книга-очерк за Търновския радиоклюб, автор Севар Загорчинов

“Викам всички” – книга-очерк за Търновския радиоклюб

Селският свещеник на Турински Рудник (сега град Краснотуринск) в Северен Урал ни най-малко не е подозирал, че дребното същество, което му се ражда на 16 март 1859 г., ще стане един от най-великите изобретатели. Не го е подозирал и когато малкият Саша с часове прелиствал пожълтелите страници на „История на корабокрушенията”, нито когато развълнуван, със светнали очи, се връщал от местния металургически завод, прекарал дълго между машините. Не, свещеникът виждал в лицето на сина си само приемник на неговото звание и затова го записал в Пермската семинария.
Continue reading

LZ2KAD

LZ2KAD

До около 1960 ?? Габровски окръг е в състава на Търновски – и дейността на радиоклуба е да създаде и там такива клубове:

LZ2KAD – градски радиоклуб – Габрово

LZ2KAV – самодеен  радиоклуб – Вагонен завод “Андрей Жданов” – Дряново

LZ2KHN – градски радиоклуб – Севлиево