LZ2KAC / LZ2KBA

LZ2KAC /след 196…2/3??/= LZ2KBA Юбилейни инициали: LZ13CWT LZ40KBA LZ2KAC НАЧАЛОТО 1946 година се създава „Съюз на радиотехниците в България, който после се трансформира в „Народен съюз за спорт и техника“ и след това в „Доброволна организация за съдействие на отбраната“ С това се слага истинското начало на организирано радиoлюбителско движение… Continue reading