Един истински radio-ham

ЙОРДАН ГАЙДАРОВ: Бях ученик в осми клас, когато една девойка мина да записва за курс по радиотелеграфия. Бях чувал за азбуката на Морз и дори бях слушал телеграфни сигнали, когато съм се „разхождал“ по късите вълни на домашния ни радиоприемник. Записаха ме почти насила и аз отидох на първата сбирка,… Continue reading

LZ2KVK – радиоклуб летище Г. Оряховица

LZ2KVK – радиоклуб летище Г. Оряховица Инициала е избран в памет на Виктор Кръстев LZ1VK – загинал като бордови радист. Радистите на летището редовно участват в живота на градския радиоклуб като състезатели по скоростна телеграфия, като преподаватели по морз. Трябва да споменем Петко Петков „5ко“ преподавател по радиотелеграфия и оператор… Continue reading

LZ2KGO – самодеен радиоклуб ТЕТ „М. В. ЛОМОНОСОВ“

Радиоклубът е създаден от Бончо Василев LZ2AS (sk) през 1962 година, а клубната радиостанция излиза в ефир през 1963. Предавателя е построен от ученици в техникума под надзора и консултациите на Бончо Василев – учител по практическа слаботокова техника. Използвана е класическа схема VFO-BU-FD-FD_FD-PA гу50 – PA гк71 при 1500… Continue reading

LZ2KAF – градски радиоклуб Горна Оряховица

Началото е около 1949 година, когато започва учебна дейност по подготовка на радисти. Преподаватели са професионални радисти от ТАБСО на летище Г. Оряховица. През месец май на 1953 година е открита любителската радиостанция LZ2KAF с отговорник Боян Аджаров (sk), който е с клас „В“. В началото на 1954 Аджаров се… Continue reading