LZ2KAE – самодеен градски радиоклуб – Елена

Самодеен градски радиоклуб – Елена Радиоклуба развива учебна дейност  – има радиозала за 20 обучаеми. Известни активисти на клуба са Иван Градинаров, Иван Сяров, Любен Николов. LZ2KAE  е открита през 1956 с предавател построен в окръжния радиолуб Търново.  Отговорник на станцията е Петко Петков. През 1957 г. в състезанието за… Continue reading