LZ2KDI – радиоклуб при ТССТМ – Павликени

LZ2KDI – радиоклуб при ТССТМ – Павликени Радиоклубът при ТССТМ /Техникум по селско-стопанска техника и машини/ е създаден от Янко Янев LZ2DI (sk). Всяка година обучава на морзовата азбука 20-на младежи, ученици в техникума, част от които в последствие стават оператори на LZ2KDI.  С помощта на окръжния радиоклуб във В…. Continue reading

LZ2KBK – градски радиоклуб Павликени

LZ2KBK – градски радиоклуб Павликени Радиостанцията е открита  1956 година с предавател, построен в окръжния радиоклуб във Велико Търново. За откриването на самодейния радиоклуб в Павликени нямаме никакви сведения. Мой личен спомен – През 196х година посетих този клуб – Там бяха Янко Янев LZ2DI(sk) и един човек  с име… Continue reading