LZ2KKP – самодеен градски радиоклуб Полски Тръмбеш

LZ2KKP – самодеен градски радиоклуб Полски Тръмбеш Няма запазени сведения за времето на създаването на клуба (1956 ? ) и неговите членове. Единствено, че един от предавателите е построен от Герги Захариев Караилиев LZ2GZ (sk). За приемник е използван един малък  RX Cushcraft. Радиостанцията се е намирала в една голяма сграда,… Continue reading