LZ2KBA

LZ2KAC/ LZ2KBA

LZ2KAC /след 196…2/3??/= LZ2KBA

Пред радиоклуба  1965- най в ляво Христо Ценев LZ2AA, най в дясно е Николай Писаров LZ2JF , а до него  Данчо Гайдаров LZ1UC

Пред радиоклуба 1965- най в ляво Христо Ценев LZ2AA, най в дясно е Николай Писаров LZ2JF , а до него Данчо Гайдаров LZ1UC

LZ2KBA  1966  op DANCHO  LZ1UC

LZ2KBA 1966 op DANCHO LZ1UC