LZ2KAL

LZ2KAL – самодеен   радиоклуб с. Алеково

Някой някога /преди 1960/ създава самодеен клуб в селото и пуска в експлоатация любителска радиостанция с инициал LZ2KAL. Това вероятно е станало с помощта на окръжния радиоклуб във В. Търново. По спомени на Кирил Илиев LZ2JA , той през 1968/69 години е инструктор по радиоподготовка – спомага за преместването на стария предавател на LZ2KSQ и един концертен приемник в училището на с. Алеково с цел да се възроди дейността на LZ2KAL.Инициативата вероятно е пропаднала по неизвестни причини.

Comments are closed.