LZ2KVK

LZ2KVK – самодеен радиоклуб „Виктор Кръстев“ – летище Г. Оряховица

Инициала е избран в памет на Виктор Кръстев LZ1VK – загинал като бордови радист.

Организатор и отговорник на клуба е Михаил Б. Трифонов LZ2MB , а отговорник на радиостанцията LZ2KVK е Иван Д. Русев LZ2DO.

Оператори на станцията са радистите и техниците на РВД. Особена активност провеждат на 1,8 MHz CW , но работят и по други диапазони доколкото имат възможност. Организират отбор и се представят отлично на окръжни състезания по телеграфия. Състезатели са Тодор Янков, Петко Николов, Мих. Трифонов /LZ2MB/, Валентин Ковачев, Павлин Вачков, Никола Костурков, Петър Бояджиев/LZ4FG/ и ИВ. Русев /LZ2DO/.

Радистите на летището редовно участват в живота на градския радиоклуб като състезатели по скоростна телеграфия, като преподаватели по морз.

Трябва да споменем Петко Петков „5ко“ преподавател по радиотелеграфия и оператор на LZ2KAF.

Страхил Богоев LZ1BA – конструктор и отговорник на LZ2KAF – 1955-1957.

За времето на съществуване на клуба активни оператори на LZ2KVK са LZ2MB, LZ2DO, LZ4FG и други радиолюбители без лични инициали.

Официално по документи съществува до 2000г.

Comments are closed.