LZ2KPK – Самодеен радиоклуб село Поликраище

LZ2KPK – Самодеен радиоклуб село Поликраище На 10.10.1966 няколко души, ентусиазирани млади хора ,поставят началото на организирано радиолюбителско движение в с. Поликраище. В една стая, на една частна къща, на площада на селото – Бончо Василев /LZ2AS-sk/, Боян Аджаров (sk) – активист на радиоклуба в Г. Оряховица и Милко Пендов… Continue reading

LZ2KKP – самодеен градски радиоклуб Полски Тръмбеш

LZ2KKP – самодеен градски радиоклуб Полски Тръмбеш Няма запазени сведения за времето на създаването на клуба (1956 ? ) и неговите членове. Единствено, че един от предавателите е построен от Герги Захариев Караилиев LZ2GZ (sk). За приемник е използван един малък  RX Cushcraft. Радиостанцията се е намирала в една голяма сграда,… Continue reading

LZ2KSQ – самодеен клуб в град Свищов

Самодеен клуб в град Свищов За първоначалното организиране на самодеен клуб в гр. Свищов, няма никакви сведения или спомени на някого. Това вероятно е станало преди 1960г., като за начало е използван предавател изработен в Търновския радиоклуб + концертен приемник, които през 1968 са преместени в училището на с. Алеково… Continue reading

LZ2KDI – радиоклуб при ТССТМ – Павликени

LZ2KDI – радиоклуб при ТССТМ – Павликени Радиоклубът при ТССТМ /Техникум по селско-стопанска техника и машини/ е създаден от Янко Янев LZ2DI (sk). Всяка година обучава на морзовата азбука 20-на младежи, ученици в техникума, част от които в последствие стават оператори на LZ2KDI.  С помощта на окръжния радиоклуб във В…. Continue reading

LZ2KBK – градски радиоклуб Павликени

LZ2KBK – градски радиоклуб Павликени Радиостанцията е открита  1956 година с предавател, построен в окръжния радиоклуб във Велико Търново. За откриването на самодейния радиоклуб в Павликени нямаме никакви сведения. Мой личен спомен – През 196х година посетих този клуб – Там бяха Янко Янев LZ2DI(sk) и един човек  с име… Continue reading

LZ2KGO – самодеен радиоклуб ТЕТ „М. В. ЛОМОНОСОВ“

Радиоклубът е създаден от Бончо Василев LZ2AS (sk) през 1962 година, а клубната радиостанция излиза в ефир през 1963. Предавателя е построен от ученици в техникума под надзора и консултациите на Бончо Василев – учител по практическа слаботокова техника. Използвана е класическа схема VFO-BU-FD-FD_FD-PA гу50 – PA гк71 при 1500… Continue reading

LZ2KAF – градски радиоклуб Горна Оряховица

Началото е около 1949 година, когато започва учебна дейност по подготовка на радисти. Преподаватели са професионални радисти от ТАБСО на летище Г. Оряховица. През месец май на 1953 година е открита любителската радиостанция LZ2KAF с отговорник Боян Аджаров (sk), който е с клас „В“. В началото на 1954 Аджаров се… Continue reading

LZ2KAC / LZ2KBA

LZ2KAC /след 196…2/3??/= LZ2KBA Юбилейни инициали: LZ13CWT LZ40KBA LZ2KAC НАЧАЛОТО 1946 година се създава „Съюз на радиотехниците в България, който после се трансформира в „Народен съюз за спорт и техника“ и след това в „Доброволна организация за съдействие на отбраната“ С това се слага истинското начало на организирано радиoлюбителско движение… Continue reading