Великият откривател и неговото изобретение

Из “Викам всички” – книга-очерк за Търновския радиоклюб, автор Севар Загорчинов

“Викам всички” – книга-очерк за Търновския радиоклюб

Селският свещеник на Турински Рудник (сега град Краснотуринск) в Северен Урал ни най-малко не е подозирал, че дребното същество, което му се ражда на 16 март 1859 г., ще стане един от най-великите изобретатели. Не го е подозирал и когато малкият Саша с часове прелиствал пожълтелите страници на „История на корабокрушенията”, нито когато развълнуван, със светнали очи, се връщал от местния металургически завод, прекарал дълго между машините. Не, свещеникът виждал в лицето на сина си само приемник на неговото звание и затова го записал в Пермската семинария.
Continue reading