LZ2KAD

LZ2KAD

До около 1960 ?? Габровски окръг е в състава на Търновски – и дейността на радиоклуба е да създаде и там такива клубове:

LZ2KAD – градски радиоклуб – Габрово

LZ2KAV – самодеен  радиоклуб – Вагонен завод “Андрей Жданов” – Дряново

LZ2KHN – градски радиоклуб – СевлиевоLZ2KAD

До около 1960 ?? Габровски окръг е в състава на Търновски – и дейността на радиоклуба е да създаде и там такива клубове:

LZ2KAD – градски радиоклуб – Габрово

LZ2KAV – самодеен  радиоклуб – Вагонен завод “Андрей Жданов” – Дряново

LZ2KHN – градски радиоклуб – Севлиево