Радиоклубовете – място за патриотично възпитание на младежта

На 11 март т. г. във Велико Търно­во се състоя отчетно изборната кон­ференция иа радиоклубовете от окръга. Присъствуваха представители на Ок­ръжния и Градския комитет на Ком­сомола и много радиолюбители.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

Отчетно-изборната кон­ференция иа радиоклубовете от Великотърновски окръг.

В доклада си секретарят на окръж­ния радиоклуб Иван Попов направи равносметка на дейността на клубове­те през отчетния период, като подчер­та повишената им активност по военно-патриотичното възпитание на младежта.
Continue reading

LZ3AI & LZ2PS

LZ3AI (LZ2F266) and LZ2PS (LZ2F166) at HOBBY RADIO EXPO 2009 in Kazanlak.

LZ3AI (LZ2F266) and LZ2PS (LZ2F166) at HOBBY RADIO EXPO 2009 in Kazanlak.

Anton Ivanov (LZ3AI, LZ2F266) with his teacher Stefan Getsov (LZ2PS, LZ2F166).

LZ3AI (LZ2F266) и LZ2PS (LZ2F166) на HOBBY RADIO EXPO 2009 в Казанлък

LZ3AI (LZ2F266) и LZ2PS (LZ2F166) на HOBBY RADIO EXPO 2009 в Казанлък

Антон Иванов (LZ3AI, LZ2F266) със своя учител Стефан Гецов (LZ2PS, LZ2F166).

LZ2KBA

LZ2KAC/ LZ2KBA

LZ2KAC /след 196…2/3??/= LZ2KBA

Пред радиоклуба 1965- най в ляво Христо Ценев LZ2AA, най в дясно е Николай Писаров LZ2JF , а до него Данчо Гайдаров LZ1UC

Пред радиоклуба 1965- най в ляво Христо Ценев LZ2AA, най в дясно е Николай Писаров LZ2JF , а до него Данчо Гайдаров LZ1UC

LZ2KBA 1966 op DANCHO LZ1UC

LZ2KBA 1966 op DANCHO LZ1UC

LZ2KAC/ LZ2KBA

LZ2KAC /след 196…2/3??/= LZ2KBA

Пред радиоклуба 1965- най в ляво Христо Ценев LZ2AA, най в дясно е Николай Писаров LZ2JF , а до него Данчо Гайдаров LZ1UC

Пред радиоклуба 1965- най в ляво Христо Ценев LZ2AA, най в дясно е Николай Писаров LZ2JF , а до него Данчо Гайдаров LZ1UC

LZ2KBA 1966 op DANCHO LZ1UC

LZ2KBA 1966 op DANCHO LZ1UC