LZ2KBK

LZ2KBK – градски радиоклуб Павликени

Радиостанцията е открита  1956 година с предавател, построен в окръжния радиоклуб във Велико Търново.

За откриването на самодейния радиоклуб в Павликени нямаме никакви сведения. Мой личен спомен – През 196х година посетих този клуб – Там бяха Янко Янев LZ2DI(sk) и един човек  с име Живко, който се занимаваше с клуба, но не беше оператор на радиостанцията. В една малка стаичка имаше апаратура, която за съжаление не мога опиша. Във всеки случай имаше оператори и LZ2KBK работеше. В реп. състезание за жени и девойки през 1966 са участвали три операторки: В. Андреева, Ст. Иванова и Р. Горанова.

Лични радиостанции в Павликени :

LZ2AH  Атанас  Трифонов Христов

LZ2BH  Борислав Пенков Борисов

LZ2BH Борислав Пенков Борисов

LZ2CP   Цоньо Тодоров Цонев

LZ2CP   Цоньо Тодоров ЦоневLZ1NR Никола Тодоров Николов

LZ2NR Марияна Симеонова Николова

LZ3NR Тодор Николов Николов

LZ4NR Велина Николова Николова

LZ2SR Серафим Иванов Серафимов

LZ2SR Серафим Иванов Серафимов

LZ4SR Мaргарита Серафимова Иванова

LZ2IZ  Иван Серафимов Иванов

Comments are closed.