LZ2KDI

Радиоклуб при ТССТМ – Павликени

Радиоклубът при ТССТМ /Техникум по селско-стопанска техника и машини/ е създаден от Янко Янев LZ2DI (sk).

Всяка година обучава на морзовата азбука 20-на младежи, ученици в техникума, част от които в последствие стават оператори на LZ2KDI.  С помощта на окръжния радиоклуб във В. Търново, Янко построява предавателя на станцията, която е много активна в ефир.

Comments are closed.