LZ2KSQ

Самодеен клуб в град Свищов

За първоначалното организиране на самодеен клуб в гр. Свищов, няма никакви сведения или спомени на някого. Това вероятно е станало преди 1960г., като за начало е използван предавател изработен в Търновския радиоклуб + концертен приемник, които през 1968 са преместени в училището на с. Алеково за да се възроди дейността на LZ2KAL. Малко преди това за LZ2KSQ е бил построен предавател на 3 етажа с ГУ50 и е получен свързочен приемник. С учебната дейност – обучение на ученици от началните класове се е занимавал Тодор Колев (sk) – по професия учител. С работата на радиостанцията се е занимавал Тодор Колчев LZ2TK (sk) – професионален радист в БРП , който е използвал полуавтоматичен механичен ключ „виброплекс“.

Стефан Ненков - н-к на шатния клуб след 1970г.

Стефан Ненков – н-к на шатния клуб след 1970г.

В началото на 1970 година радиоклубът на обществени начала в гр. Свищов е обособен като щатен. Годината е използвана за набиране на кадри – хора занимаващи се и желаещи да се занимават с радиолюбителска дейност, оборудване на на зала и кабинет за конструкторска дейност, радиостанция и материали. Есента на 1970 г. е открита и първата учебна година. Обучават се групи по радиотелеграфия, радиоконструиране и подготовка на наборници-свързочници. Впоследствие, с годините обемът на обучаемите се увеличава многократно. Радиостанцията с повиквателен знак LZ2KSQ провежда първите връзки от откриването на клуба. През 1970-72 г. са построени два радиопредавателя – 50 и 250w и един приемо-предавател за SSB. Същият участва в преглед за ТНТМ и завоюва 2 място. През 1974 г. е построен и свързочен център, от където се провеждат КВ и УКВ състезания. През същата година са проведени и първите УКВ връзки чрез отражение от метеорни следи и чрез радиолюбителски спътници. През 1975 г. са открити самодейните клубове в с. Царевец LZ2KCT и в с. Горна Студена. Обучават се групи по радиотелеграфия, радиоконструиране, работи се по обучение на оператори на радиостанция. Ръководители са съответно Димитър Блажев и Илия Желев.

Ангел Гугов LZ1CY, Илия Кирилов LZ1IKY и Стефан Ненков

Ангел Гугов LZ1CY, Илия Кирилов LZ1IKY и Стефан Ненков

СПОРТНОСЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
В първите години от създаване на клуба са формирани отбори по скоростна радиотелеграфия, радиомногобой, радиозасичане. Ежегодно се участва в окръжни и републикански състезания. Студентският отбор по скоростна радиотелеграфия и радиомногобой е двукратен републикански шампион. Пионерските отбори по радиотелеграфия са многократни окръжни първенци. Ръководител Тодор Колев (sk).

КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ

В периода на своето съществуване като щатен клуб, тази дейност се развива със сериозни темпове.

 • 1970 – КВ предавател 50w – Никола Стоянов
 • 1971 – КВ предавател 250w – Стефан Христов
 • 1972 – КВ трансийвър SSB – Стефан Христов
 • 1973 – КВ трансийвър SSB – Божидар Атанасов
 • 1974 – УКВ предавател+конвертор – Стефан Христов
 • 1975 – КВ трансийвър SSB – Петър Ангелов /LZ4PA/
 • 1975 – КВ предавател – Димитър Блажев
 • 1976 – УКВ антени 4х 10 елемента /на 45 м над земята/
 • УКВ усилвател 250 вата
 • КВ антена двоен квадрат + антени за ниските обхвати
 • КВ предавател – Здравко Петков /LZ2BZ/
 • КВ трансийвър SSB – Никола Стоянов
 • УКВ конвертор 432 MHz
 • 1978 – Любителска телевизия SSTV – Петър Ангелов /LZ4PA/
 • 1 KW КВ усилвател – Красимир Лазаров /LZ4SU/
 • Монтирана 5м диаметър параболична антена /432/ със следяща система
 • 1979 – Укв радиостанция 144/432 MHz – Стефан Христов – I-ва награда в реп. преглед на ТНТМ
 • 1982 – КВ трансийвър SSB – Петър Ангелов – I-ва награда в реп. преглед на ТНТМ
 • УКВ антена 16х32 елемента /432/ за ЕМЕ
 • 1984 – 1 KW УКВ усилвател за 432 MHz за ЕМЕ QSO

За периода 1977 – 2000 г. са изработени различни измерителни и помощни апаратури, които са в помощ на цялостната дейност на клуба. След пускането на УКВ ретранслаторите са построени и преработени множество УКВ приемо-предаватели – Красимир Кунев, Петър Сашев, Кирил Стефанов, Атанас Славев.

Петър Ангелов LZ4PA и Илия Кирилов LZ1IKY. Участват в УКВ състезание на базата.

Петър Ангелов LZ4PA и Илия Кирилов LZ1IKY. Участват в УКВ състезание на базата.

Илия Кирилов LZ2IKY работи на UW3DI

Илия Кирилов LZ2IKY работи на UW3DI

LZ2KSQ op Красимир Лазаров-сега LZ4SU

LZ2KSQ op Красимир Лазаров-сега LZ4SU

КВ И УКВ ДЕЙНОСТ

Безспорно, в тази дейност клуба бележи най-големи успехи. Трябва да отдаде дължимото на Илия Кирилов /LZ1IKY/, Иван Павлов, на студентите Златко, Любчо, Стефан, на Петър Ангелов, Красимир Лазаров и много други.

Илия Кирилов - сега LZ1IKY

Илия Кирилов – сега LZ1IKY

 • УКВ радиостанцията е лидер в участието си в Републикански състезания. УКВ маратон – Димитър Блажев.
 • Върхов успех е провеждането на първата връзка ЕМЕ на 432 MHz през 1984 година = LZ2KSQ-DL9KR. Впоследствие YU, F, G, SM, PA.
 • Със званието “Майстор на спорта” са удостоени 7 активиста на клуба.
 • Открити и работили 2 клубни радиостанции и 9 лични.
 • От участие в Републикански и Международни състезания, прегледи на ТНТМ, Национални радиоконструкторски изложби Общинския радиоклуб гр. Свищов е завоювал 134 златни, сребърни и бронзови медали. 22 дипломи и международни плакети.

Стефан Христов е началник радиоклуб Свищов по това време.

made by LZ4PA - отличен конструктор и дизайнер

made by LZ4PA – отличен конструктор и дизайнер

Лични радиостанции в Свищов :

LZ2AKW Красимир Василев Киселов

LZ2DS Атанас Иванов Славев

LZ2SSB Петър Сашев Петров

LZ2TK (sk) Тодор Колев

LZ2BZ Здравко Тодоров Петков

LZ4PA Петър Николов Ангелов

LZ4SU Красимир Лазаров Лазаров (sk)

LZ2AGA Андрей Георгиев Андреев

Comments are closed.